ASC i ITC

Academy Support Center

Od początku istnienia naszej Akademii (tj. od 2000 r.), najpierw jako Akademia Regionalna, a później jako Academy Support Center oraz Instructor Training Center świadczymy usługi polegające na wsparciu lokalnych Akademii Cisco — działających głównie na terenie południowo-wschodnej Polski — które zdecydowały się korzystać z naszych usług. Pod naszym patronatem działa obecnie kilkanaście aktywnych Akademii Cisco.

Jako centrum wsparcia z wieloletnim doświadczeniem możemy zaoferować profesjonalną pomoc w kwestiach związanych z tworzeniem i rozbudową własnej akademii, doborem odpowiedniego sprzętu i infrastruktury, a także koncepcją rozwoju i wsparciem merytorycznym. Instruktorzy otrzymujących wsparcie akademii są uprawnieni do uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach, ponadto regularnie udostępniamy dla nich dodatkowe materiały dydaktyczne oraz informacje o nowościach w programie Cisco Networking Academy.

Instructor Training Center

Jako centrum ITC świadczymy usługi szkoleń przeznaczonych dla Instruktorów. Umożliwiamy uzyskanie uprawnień do prowadzenia kursów w najnowszych dostępnych wersjach:

  • CCNAv7 (dawniej CCNA Routing and Switching)
  • Network Security (dawniej CCNA Security)
  • CyberOps Associate (CCNA Cybersecurity Operations)
  • CCNP Enterprise (moduły: CORE i ADVANCED, dawniej CCNP Routing and Switching)
  • IoT Fundamentals: IoT Security

Oferujemy także szkolenia Fast Track, pozwalające na skrócenie procesu zdobywania uprawnień instruktorskich. Ścieżka taka przewidziana jest dla doświadczonych instruktorów, którzy prowadzą już co najmniej jeden inny kurs, a także posiadają aktualny certyfikat Cisco z kursu, którego chcą nauczać.

Opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym w prowadzeniu zajęć szkoleniowych i akademickich, jesteśmy w stanie wskazać dobre praktyki prowadzenia zajęć, ważne szczegóły, efektywne sposoby tłumaczenia najbardziej nawet skomplikowanych zagadnień oraz ustrzec przed pułapkami czyhającymi na początkujących instruktorów.

Aktualnie w naszym centrum ITC działa trzech aktywnych trenerów (posiadających uprawnienia do prowadzenia kursów dla przyszłych instruktorów) programu Cisco Networking Academy:

  • dr inż. Sławomir Zieliński
  • dr inż. Łukasz Czekierda
  • mgr inż. Dawid Suder

Nasze umiejętności trenerskie potwierdzają przyznane certyfikaty. Ich zdobycie jest wymogiem stawianym przez Cisco Networking Academy przed rozpoczęciem prowadzenia kursów instruktorskich.