Kursy

Cisco Networking Academy Program (CNAP) obejmuje różnorodne szkolenia z zakresu projektowania, budowania i administrowania sieciami komputerowymi. Szkolenia realizowane przez naszą akademię to najnowsze wersje kursów oferowanych przez Cisco Academy:

  1. Cisco Certified Networking Associate (CCNA) (wersja 7.0),
  2. Cisco Certified CyberOps Associate (wersja 1.1),
  3. Cisco Certified Networking Professional Enterprise (CCNP Enterprise),
  4. Jednodniowe warsztaty poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu programu CNAP.

Kurs CCNAv7 jest kompletnym kursem, w czasie którego prowadzone są wykłady i laboratoria związane z zagadnieniami projektowania, budowania i administrowania sieciami komputerowymi. W celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia we wszystkich Akademiach na całym świecie Cisco opracowało jednolity schemat nauczania. Zakres poszczególnych modułów można znaleźć na stronie opisującej program danego kursu.

Od września 2019 r. mogą Państwo uczestniczyć w najnowszej wersji szkolenia (v7). Więcej szczegółów można znaleźć na stronie opisującej program.
[sprawdź program]

Kurs CyberOps Associate stanowi omówienie zagrożeń spotykanych w nowoczesnych sieciach komputerowych i Internecie, metod wykrywania i zapobiegania włamaniom (systemów IDS/IPS), wykrywania, raportowania oraz analizy zdarzeń związanych z bezpieczeństwem (systemy SIEM). Kurs nakreśla także rolę działów Security Operations Center (SOC) we współczesnym biznesie. Kurs przygotowuje do certyfikacji Cisco Certified CyberOps Associate (egzamin: 200-201 Understanding Cisco Cybersecurity Operations Fundamentals).
[sprawdź program]

Kurs CCNP Enterprise oferuje kontynuacje szkolenia i pogłębianie wiedzy w ramach trzech modułów zajęć, obejmujących zaawansowane zagadnienia sieciowe dotyczące routingu, switchingu i radzenia sobie z problemami sieciach komputerowych. Od 2020 roku kurs prowadzony jest w nowej wersji (v8). Więcej szczegółów można znaleźć na stronie opisującej program.
[sprawdź program]

NOWOŚĆ! Warsztaty (doszkalające i specjalistyczne) są poświęcone wybranym zagadnieniom objętym programem CNAP mających na celu ugruntowanie posiadanej przez słuchaczy wiedzy. Warsztaty przeznaczone na omówienie pojedynczego zagadnienia. Warsztaty uruchamiane są po zebraniu się grupy i ustaleniu zakresu szkolenia. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panem Sławomirem Zielińskim.

Język zajęć i materiałów

Zajęcia prowadzone są w języku polskim. Wszystkie materiały dydaktyczne do kursów (w tym testy i egzaminy) są przygotowane i udostępniana przez Cisco Systems w języku angielskim. Dodatkowo część materiałów szkoleniowych jest dostępna w języku polskim. Studenci, w trakcie trwania kursu, mają nieograniczony dostęp do powyższych zasobów na zajęciach i poza nimi poprzez platformę Netacad.com.

Zniżki na egzaminy certyfikujące

Zdanie egzaminu końcowego ostatniego modułu kursu CCNAv7 lub CyberOps Associate za pierwszym razem na poziomie co najmniej 70% upoważnia do uzyskania zniżki na egzamin certyfikujący (ok. 60% zniżki). Chęć uzyskania vouchera należy zgłosić przez system NetAcad na 30 dni przed planowanym egzaminem, ponieważ tyle może trwać proces generowania kodu zniżkowego. Otrzymany kod promocyjny ważny jest na jedno podejście do egzaminu przez 3 miesiące od jego wydania (czyli od daty uzyskania uprawnienia do zniżki, zazwyczaj jest to dzień następujący po dniu ukończenia kursu i zdania egzaminu wewnętrznego).

Istnieje również system voucherów Pearson VUE, opłacanych z wyprzedzeniem dla egzaminów różnych poziomów. Szczegóły.

Czas trwania modułów

Liczba godzin przeznaczona na szkolenie w ramach jednego modułu jest uzależniona od rozległości materiału i intensywności zajęć (patrz tabela poniżej). Z kolei czas trwania jednego modułu jest uzależniony od liczby zajęć w tygodniu. Najczęściej zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po cztery i pół godziny lekcyjnej (45 min). W szczególności, przy szkoleniu prowadzonym w takim trybie wszystkie stopnie CCNAv7 są realizowane w ciągu jednego roku akademickiego.

Na życzenie wszystkich uczestników danej grupy długość i częstotliwość zajęć może zostać dostosowana do ich wymagań.

typ kursuliczba godzin lekcyjnych
(w laboratorium)
CCNA v7 (dawne CCNA Routing and Switching)
CCNA Introduction to Networks63
CCNA Switching, Routing and Wireless Essentials63
CCNA Enterprise Networking, Security and Automation63
Pozostałe kursy
CyberOps Associate (dawniej CCNA Cybersecurity Operations)63
CCNP CORE72
CCNP ADVANCED72
warsztaty doszkalające12
warsztaty specjalistyczne8

UWAGA! W danym semestrze dostępne są tylko niektóre rodzaje kursów. Standardowo w semestrze zimowym odbywają się kursy CCNA1 i 2 weekendowe, CCNA3 i 4 w dni powszednie oraz CCNP CORE, zaś w semestrze letnim – kursy CCNA1 i 2 w dni powszednie, CCNA3 i 4 weekendowe oraz CCNP ADVANCED. Układ ten może ulegać jednak zmianom. Informacje o grupach tworzonych w danym semestrze są wysyłane na początku każdego semestru do osób, które zarejestrowały się poprzez odpowiedni FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA na zakładce ZAPISY.

Opłaty

Cena modułu związana jest z ilością godzin przypadających na każdy moduł oraz specjalizacją modułu. W poniższej tabeli podane zostały ceny poszczególnych modułów w PLN.

Podane ceny stanowią całkowity koszt kursu (kurs zwolniony jest z VAT, podstawa zwolnienia: rozporządzenie ministra finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, par. 3, ust. 1, pkt 13 (Dz.U.2013.1722)), zawierający pełne szkolenie, wewnętrzne egzaminy końcowe, a także wystawienie dyplomów ukończenia kursu. Za kurs możliwe jest otrzymanie faktury VAT.

Ceny podane w tabeli poniżej są aktualne na rok akademicki 2023/2024.

kurscena szkolenia (PLN)wersja ratalna (PLN)
CCNA v7 (dawne CCNA Routing and Switching)
CCNA Introduction to Networks18805180*2 x 960
CCNA Switching, Routing and Wireless Essentials18802 x 960
CCNA Enterprise Networking, Security and Automation18802 x 960
Pozostałe kursy
CyberOps Associate (dawniej CCNA Cybersecurity Operations)24802 x 1260
CCNP Enterprise CORE30805680*2 x 1560
CCNP Enterprise ADVANCED30802 x 1560
warsztaty doszkalające680-
warsztaty specjalistyczne980-

*) cena promocyjna za kilka modułów

Istnieje możliwość płatności za kilka modułów z góry. W przypadku kursu CCNAv7 promocyjna cena za opłacenie wszystkich trzech modułów z góry wynosi 5180 zł, a dla kursu CCNP Enterprise jest to 5680 zł za dwa moduły (CORE i ADVANCED).