CyberOps Associate

Kursy Cisco Certified CyberOps Asssociate (dawniej jako CCNA Cybersecurity Operations lub CCNA CyberOps) prowadzimy od listopada 2018 – był to pierwszy ogólnodostępny kurs CCNA Cybersecurity Operations w Polsce!

Tematyka zajęć Cisco Certified CyberOps Associate

Podczas zajęć poruszone zostaną – między innymi – następujące problemy:

 1. Biały wywiad i zbieranie informacji
 2. Ataki DoS, DDoS i sposoby reagowania na nie
 3. Ataki dostępowe
 4. Ataki na infrastrukturę i usługi sieciowe
 5. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych
 6. Sieci VPN
 7. Systemy szyfrowania, uwierzytelniania i infrastruktura klucza publicznego (PKI)
 8. Maskowanie ataków
 9. Analiza włamań
 10. Systemy zapobiegające wyciekom danych (DLP)
 11. Monitoring, analiza anomalii i logowanie
 12. Systemy IPS/IDS
 13. Polityki bezpieczeństwa i reagowania na incydenty

Tematy zajęć (zgodne z Cisco Networking Academy)

 1. The Danger
 2. Fighters in the War Against Cybercrime
 3. The Windows Operating System
 4. Linux Overview
 5. Network Protocols
 6. Ethernet and Internet Protocol (IP)
 7. Principles of Network Security
 8. Address Resolution Protocol
 9. The Transport Layer
 10. Network Services
 11. Network Communication Devices
 12. Network Security Infrastructure
 13. Attackers and Their Tools
 14. Common Threats and Attacks
 15. Observing Network Operation
 16. Attacking the Foundation
 17. Attacking What We Do
 18. Understanding Defense
 19. Access Control
 20. Threat Intelligence
 21. Cryptography
 22. Endpoint Protection
 23. Endpoint Vulnerability Assessment
 24. Technologies and Protocols
 25. Network Security Data
 26. Evaluating Alerts
 27. Working with Network Security Data
 28. Digital Forensics and Incident Analysis and Response

Zakres materiału

Zajęcia prowadzone są według autorskich materiałów, poszerzających zagadnienia prezentowane przez sam kurs, których dodatkowe elementy zostały dobrane przez naszych instruktorów na podstawie własnych doświadczeń.

Więcej informacji dostępnych w dokumencie: CyberOps Associate – Zakres materiału nauczania.

Zapisy

Chęć udziału w najbliższej edycji kursu można wyrazić na poniższej stronie, w sekcji Zapisy: ZAPISZ SIĘ! Jeśli aktualnie nie są prowadzone zapisy na żadną edycję kursu, zapraszamy do wypełnienia formularza zainteresowania kursami.

Materiały dla Uczestników

W czasie trwania kursu wszyscy Uczestnicy otrzymają dostęp do opracowanych przez instruktorów Akademii autorskich materiałów dydaktycznych (w tym prezentacji z zajęć) oraz konspektów laboratoriów, wykonywanych podczas spotkań lub we własnym zakresie na symulatorach (Cisco Packet Tracer, EVE-NG itd.). Materiały udostępniane są w formie tradycyjnej (jako papierowe wydruki) i jednocześnie elektronicznej przez system NetAcad. Równolegle każdy Uczestnik otrzymuje dostęp do oficjalnych materiałów szkolenia (kursu na platformie NetAcad, prezentacji i laboratoriów Cisco).

Czas trwania kursu

Kurs CyberOps Associate składa się z jednego modułu, w czasie którego realizowanych jest 14 spotkań, z których ostatnie to egzamin. Typowo zajęcia realizowane są w formie dwóch spotkań tygodniowo po ok. 4,5 godziny szkoleniowe (4,5 x 45 minut). Cały kurs trwa w takiej formie około 3 miesiące.

Certyfikacja i wymagania wstępne

Nie ma warunków przystąpienia do kursu, uzyskanie certyfikatu wymaga zdania egzaminu certyfikacyjnego Cisco Certified CyberOps Associate (200-201 Understanding Cisco Cybersecurity Operations Fundamentals (CBROPS)).

Do efektywnego uczestnictwa w kursie oczekujemy, by uczestnicy znali wcześniej zagadnienia dotyczące sieci komputerowych na poziomie pierwszego semestru kursu CCNA (adresacja i protokół IP, technologia Ethernet, podstawowe usługi – jak DHCP, DNS, HTTP).