CCNAv7

Program Cisco Certified Network Associate v7 (dawniej CCNA Routing and Switching)

Dostępne są materiały w wersji 7 dla wszystkich semestrów kursu (brak tłumaczenia na język polski).

Wszystkie nowo rozpoczynane (od września 2019 r.) w naszej Akademii kursy CCNA są prowadzone wg nowego rozszerzonego zakresu. Docelowo pełny cykl szkolenia prowadzi do certyfikacji CCNA, obowiązującej od 24 lutego 2020 r.

Kursy CCNA prowadzimy od września 2001 – był to pierwszy kurs Cisco w Polsce!

1. INTRODUCTION TO NETWORKS:

Liczba godzin lekcyjnych: 63
Forma zajęć: zajęcia laboratoryjne
Zaliczenie: ocena z egzaminu testowego (z wagą 0.4), praktycznego (z wagą 0.4) oraz wyników testów cząstkowych (z wagą 0.2)

 1. Wprowadzenie do sieci komputerowych
 2. Konfigurowanie sieciowego systemu operacyjnego (IOS)
 3. Protokoły i komunikacja w sieci
 4. Warstwa fizyczna
 5. Warstwa dostępu do sieci
 6. Ethernet
 7. Warstwa sieciowa
 8. Protokół ARP
 9. Adresacja i podsieci IP (wersja 4 i 6)
 10. Warstwa transportowa
 11. Warstwa aplikacji
 12. Podstawy bezpieczeństwa sieci
 13. Wykrywanie problemów z siecią

2. SWITCHING, ROUTING, AND WIRELESS ESSENTIALS:

Liczba godzin lekcyjnych: 63
Forma zajęć: zajęcia laboratoryjne
Zaliczenie: ocena z egzaminu testowego (z wagą 0.4), praktycznego (z wagą 0.4) oraz wyników testów cząstkowych (z wagą 0.2)

 1. Konfiguracja urządzeń sieciowych
 2. Wprowadzenie do sieci przełączanych
 3. Sieci wirtualne LAN (VLAN)
 4. Koncepcje routingu, routing statyczny a dynamiczny
 5. Routing między sieciami VLAN
 6. Protokół STP
 7. Agregacja łącz – EtherChannel
 8. Mechanizmy uzyskiwania adresów – DHCP
 9. Bezpieczeństwo w sieciach lokalnych
 10. Podstawy sieci bezprzewodowych
 11. Konfiguracja sieci bezprzewodowych
 12. Protokół RIP (RIPv1, RIPv2, RIPng)
 13. Rozwiązywanie problemów z routingiem

3. ENTERPRISE NETWORKING, SECURITY, AND AUTOMATION:

Liczba godzin lekcyjnych: 63
Forma zajęć: zajęcia laboratoryjne
Zaliczenie: ocena z egzaminu testowego (z wagą 0.4), praktycznego (z wagą 0.4) oraz wyników testów cząstkowych (z wagą 0.2)

 1. Protokół OSPF
 2. Bezpieczeństwo sieci komputerowych
 3. Listy kontroli dostępu (ACL)
 4. Translacja adresów – protokół NAT
 5. Sieci rozległe
 6. Sieci VPN
 7. IP Security Architecture – bezpieczne sieci VPN
 8. Zarządzanie jakością komunikacji – mechanizmy QoS
 9. Zarządzanie sieciami
 10. Projektowanie sieci
 11. Metody rozwiązywania problemów
 12. Wirtualizacja sieci
 13. Automatyzacja sieci

Zakres materiału

Zajęcia prowadzone są według autorskich materiałów, poszerzających zagadnienia prezentowane przez sam kurs, których dodatkowe elementy zostały dobrane przez naszych instruktorów na podstawie własnych doświadczeń.

Więcej informacji dostępnych w dokumentach:

ITN-v7 Scope and Sequence
SRWE-v7 Scope and Sequence
ENSA-v7 Scope and Sequence

Zapisy

Chęć udziału w najbliższej edycji kursu można wyrazić na poniższej stronie, w sekcji Zapisy: ZAPISZ SIĘ! Jeśli aktualnie nie są prowadzone zapisy na żadną edycję kursu, zapraszamy do wypełnienia formularza zainteresowania kursami.

Materiały dla Uczestników

W czasie trwania kursu wszyscy Uczestnicy otrzymają dostęp do opracowanych przez instruktorów Akademii autorskich materiałów dydaktycznych (w tym prezentacji z zajęć) oraz konspektów laboratoriów, wykonywanych podczas spotkań lub we własnym zakresie na symulatorach (Cisco Packet Tracer, EVE-NG itd.). Materiały udostępniane są w formie tradycyjnej (jako papierowe wydruki) i jednocześnie elektronicznej przez system NetAcad. Równolegle każdy Uczestnik otrzymuje dostęp do oficjalnych materiałów szkolenia (kursu na platformie NetAcad, prezentacji i laboratoriów Cisco).

Czas trwania kursu

Kurs CCNAv7 składa się z trzech – wyżej wymienionych – modułów, w czasie których realizowanych jest 14 spotkań na każdy moduł, z których ostatnie spotkanie to egzamin. Typowo zajęcia realizowane są w formie dwóch spotkań tygodniowo po ok. 4,5 godziny szkoleniowe (4,5 x 45 minut). Cały kurs trwa w takiej formie około 9-10 miesięcy.

Certyfikacja i wymagania wstępne

Nie ma warunków przystąpienia do kursu, uzyskanie certyfikatu wymaga zdania egzaminu certyfikacyjnego CCNA (200-301 CCNA Exam: Cisco Certified Network Associate).