Nasi Instruktorzy

Tym, co stanowi o wyjątkowości naszej Akademii, są niewątpliwie wykwalifikowani instruktorzy – pracownicy Wydziału Informatyki i Centrum Bezpieczeństwa Informacji AGH, mający rozległą wiedzę merytoryczną, wieloletnią praktykę i zdolności dydaktyczne, pozwalające kursantom dobrze zrozumieć nawet najtrudniejsze zagadnienia.

dr inż. Sławomir Zieliński
e-mail: slawek@agh.edu.pl

Od 1999 r. pracownik Wydziału Informatyki AGH, członek Zespołu Systemów Rozproszonych (DSRG). Od 2000 r. instruktor oraz współorganizator szkoleń w pierwszej w Polsce Akademii Sieci Cisco. Prowadzi także kursy trenerskie dla instruktorów. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się zagadnieniami związanymi z komunikacją sieciową oraz tworzeniem systemów rozproszonych.


dr inż. Łukasz Czekierda
e-mail: luke@agh.edu.pl

Pracownik Wydziału Informatyki AGH od 1998 r., członek Zespołu Systemów Rozproszonych (DSRG). Od 2000 r. instruktor w pierwszej w Polsce Akademii Sieci Cisco. Prowadzi także kursy trenerskie dla instruktorów. Współtwórca systemu do zdalnych, interaktywnych konsultacji medycznych TeleDICOM, używanego na co dzień w wielu szpitalach południowej Polski. W swojej pracy dydaktycznej zajmuje się zagadnieniami komunikacji sieciowej i multimedialnej oraz technologiami systemów rozproszonych.


prof. dr hab. inż. Piotr Nawrocki
e-mail: piotr.nawrocki@agh.edu.pl

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Informatyki AGH od 1998 roku. Zajmuje się naukowo tematyką sieci komputerowych, systemów mobilnych oraz chmur obliczeniowych. W Wydziale Informatyki AGH prowadzi zajęcia z sieci komputerowych, systemów rozproszonych oraz systemów mobilnych. Kierownik studiów podyplomowych „Programowanie urządzeń mobilnych” oraz „Technologie IT i procesy biznesowe”. Od wielu lat członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI).


dr inż. Wojciech Zaborowski
e-mail: zab@agh.edu.pl

Długoletni pracownik Wydziału Informatyki AGH, od 2009 r. doktor nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w zakresie elektroniki i elektrotechniki, technik mikroprocesorowych i sieci komputerowych, instruktor w kursach CCNA. Członek Rady Społecznej przy Wydziale Informatyki AGH, działającej na rzecz rozwoju współpracy z zewnętrznymi podmiotami gospodarczymi.


mgr inż. Dawid Suder
e-mail: dsuder@agh.edu.pl

Od 2016 r. pracownik Wydziału Informatyki AGH, a potem Centrum Bezpieczeństwa Informacji AGH. Od 2015 r. przeprowadził około dwustu szkoleń dotyczących bezpieczeństwa informatycznego (testy penetracyjne, ethical hacking, kryptografia, bezpieczeństwo sieci Wi-Fi, zarządzanie bezpieczeństwem i reagowanie na incydenty) i sieci komputerowych. Prowadzi szkolenia oraz akredytację instruktorów na poziomach CCNA (w tym CyberOps Associate), Network Security i CCNP Enterprise. Posiada także certyfikaty Certified Information Systems Security Professional (CISSP), GIAC Certified Incident Handler (GCIH), GIAC Assessing and Auditing Wireless Networks (GAWN), Offensive Security Wireless Professional (OSWP) oraz Cisco Certified Design Professional (CCDP). Członek GIAC Advisory Board.