CCNP Enterprise

Dostępne są materiały w wersji 8 dla wszystkich semestrów kursu (brak tłumaczenia na język polski).

Wszystkie nowo rozpoczynane (od września 2019 r.) w naszej Akademii kursy CCNP Enterprise są prowadzone wg nowego rozszerzonego zakresu. Docelowo pełny cykl szkolenia prowadzi do certyfikacji CCNP Enterprise, obowiązującej od 24 lutego 2020 r.

CCNP Enterprise – Core Networking:

Liczba godzin lekcyjnych: 72
Forma zajęć: zajęcia laboratoryjne
Zaliczenie: ocena z egzaminu testowego (z wagą 0.5) i praktycznego (z wagą 0.5)

 1. Skalowalność sieci komputerowych – sieci VLAN i EtherChannel
 2. Projektowanie architektury i adresacji IP dla dużych sieci
 3. Konfiguracja oraz optymalizacja działania protokołu budowy drzewa rozpinającego (STP, RSTP, MSTP)
 4. Konfiguracja routingu dynamicznego IPv4 w oparciu o:
  • Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP),
  • Open Shortest Path First version 2 (OSPFv2)
 5. Jakość usług w sieciach IP i Ethernet (QoS)
 6. Konfiguracja zewnętrznego routingu dynamicznego – Border Gateway Protocol (BGP)
 7. Routing multicast
 8. Wdrażanie rozwiązań dostępowych dla zdalnych użytkowników, w tym konfiguracja wirtualnych sieci prywatnych opartych o IP Security Architecture (IPsec)
 9. Wdrażanie protokołu IP w wersji 6, w tym konfiguracja routingu dynamicznego w oparciu o Open Shortest Path First version 3 (OSPFv3)
 10. Budowa tuneli sieciowych i sieci nakładkowych (GRE, IPsec, LISP, VXLAN)
 11. Sieci bezprzewodowe – podstawy teoretyczne, architektura, bezpieczeństwo
 12. Sieci programowalne i automatyzacja (SD-Access i SD-WAN, NETCONF, RESTCONF, Cisco DevNet)

CCNP Enterprise – Advanced Routing: 

Liczba godzin lekcyjnych: 72
Forma zajęć: zajęcia laboratoryjne
Zaliczenie: ocena z egzaminu testowego (z wagą 0.5) i praktycznego (z wagą 0.5)

 1. Przegląd metod projektowania sieci
 2. Optymalizacja routingu dynamicznego
 3. Bezpieczeństwo routingu dynamicznego
 4. Protokoły szybkiego wykrywania uszkodzeń (UDLD, BFD)
 5. Redystrybucje i kontrolowanie aktualizacji routingu
 6. Tunele sieciowe MPLS i MPLS L3 VPN
 7. Tunele dynamiczne DMVPN
 8. Bezpieczeństwo infrastruktury (AAA, uRPF, CoPP, IPv6 First Hop Security)
 9. Zarządzanie urządzeniami i rozwiązywanie problemów
 10. Logowanie zdarzeń (NetFlow, Syslog, SNMP)
 11. Konfiguracja mechanizmów pomiaru jakości usług (IP SLA)

Zakres materiału

Zajęcia prowadzone są według autorskich materiałów, poszerzających zagadnienia prezentowane przez sam kurs, których dodatkowe elementy zostały dobrane przez naszych instruktorów na podstawie własnych doświadczeń.

Więcej informacji dostępnych w dokumencie:

CCNP-ENCOR-v8 Scope and Sequence
CCNP-ENARSI-v8 Scope and Sequence

Zapisy

Chęć udziału w najbliższej edycji kursu można wyrazić na poniższej stronie, w sekcji Zapisy: ZAPISZ SIĘ! Jeśli aktualnie nie są prowadzone zapisy na żadną edycję kursu, zapraszamy do wypełnienia formularza zainteresowania kursami.

Materiały dla Uczestników

W czasie trwania kursu wszyscy Uczestnicy otrzymają dostęp do opracowanych przez instruktorów Akademii autorskich materiałów dydaktycznych (w tym prezentacji z zajęć) oraz konspektów laboratoriów, wykonywanych podczas spotkań lub we własnym zakresie na symulatorach (Cisco Packet Tracer, EVE-NG itd.). Materiały udostępniane są w formie tradycyjnej (jako papierowe wydruki) i jednocześnie elektronicznej przez system NetAcad. Równolegle każdy Uczestnik otrzymuje dostęp do oficjalnych materiałów szkolenia (kursu na platformie NetAcad i laboratoriów Cisco).

Czas trwania kursu

Kurs CCNP Enterprise, w formie realizowanej przez Akademię Sieci Cisco, składa się z dwóch modułów. Cały kurs trwa w takiej formie około 9-10 miesięcy.

Certyfikacja i wymagania wstępne

Nie ma formalnych warunków wstępnych przystąpienia do kursu, uzyskanie certyfikatu wymaga zdania egzaminu certyfikacyjnego na poziomie bazowym (350-401 Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR)) oraz co najmniej jednego z pośród egzaminów specjalizujących, w przypadku szkolenia oferowanego przez akademię jest to (300-410 Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI)).

Do efektywnego uczestnictwa w kursie oczekujemy, by uczestnicy znali wcześniej zagadnienia dotyczące sieci komputerowych na poziomie kursu CCNA i posiadali doświadczenie w administracji urządzeniami sieciowymi.